Przenoszenie ambony w nowe miejsce – obwód 204 (04.03.2023)