Polowanie w Grodzisku – obwód 344 w dniu 07.01.2023 r.