Polowanie zbiorowe Boguszyn – obwód 318 w dniu 6.11.2022 r.