Polowanie zbiorowe w dniu 29.10.2022 r. – obwód 204